Prvá skupina krvnej skupiny stravy

Základom teórie stravovania podľa krvných skupín je tvrdenie, že rôzne krvné skupiny majú na svedomí odlišný metabolizmus spracovania potravy. Preto pre .

16. jan. 2018 2 roky späť bola konečne publikovaná práca, respektíve systematická analýza publikovaných štúdií na tému “stravovanie podľa krvných skupín.

20. mar. 2017 D'Adamo, autor teórie stravovania podľa krvných skupín, venoval rovnakú pozornosť aj krvnej skupine AB, hoci je evolučne najmladšou.

Dôvod je skôr ten, že každá krvná skupina má výrazne obmedzenia, čo sa povolenej stravy .

Diéta 5 5a liečebná výživa v pečeni a žlčníku

26. júl 2018 Cieľom stravovania podľa krvných skupín je dosiahnutie optimálnej telesnej a Táto krvná skupina sa objavila ako druhá a to v mladšej dobe .

Strava podľa krvných skupín, Strava podľa krvných skupín je individualizovaný prístup k stravovaniu sa, ktorý kombinuje vedecké poznatky o človeku, zdravotnú .


Leave a comment